K4 Kindermishandeling


Logok4_klein     home | bureaudoelstelling | cv | kindermishandeling 'n visie | vroegsignalering | onderzoek | publicaties | blogs ster| |links | contact | bestellen
Publicaties
- Artikel Brabants Dagblad 13 juni 2013: 'Ik doe wat jeugdzorg laat liggen.'
- Waat gaat het eigenlijk over?
- De Dokter jaargang 4, nummer 21, februari 2013: Huiselijk geweld; kun je als huisarts een oplossing forceren?
- Perspectief jaargang 18, nummer 3, april 2010: Van Leiding geven zonder visie naar inspirerend leiding geven met visie.
- Tijdschrift Kindermishandeling, jaargang 2, nummer 3, september 2009: Debat over risicotaxatie bij ouders.
- Tijdschrift Jeugdbeleid jaargang 2, nummer 4, december 2008: Over de noodzakelijke deskundigheid bij het AMK, op de werkvloer en bij de leiding.
- Tijdschrift Perspectief februari 2008 nr. 1: Wat de kinderrechter moet weten.
- Medisch Contact 14 maart 2008: Medewerking vereist.
- Boek: Kindermishandeling inzichtelijk, vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie.
- Gezinsvoogden moeten zich organiseren.
- Omgaan met kindermishandeling; de keten is zo sterk als de zwakste schakel.
- Het AMK een schakel in de keten?
- 'Hulpmijders zijn geniaal in het je om de hete brij heen leiden'.
- Risicotaxaties bij kindermishandeling blijven in de pijplijn steken. Wat mag de rechter weten en wat niet?.
- Over individuele gezondheidszorg door de vertrouwensarts inzake kindermishandeling, het beroepsgeheim, verschoningsrecht en de 'spreekplicht'.
- Voorstellen na Roermond; de risico's van kindermishandeling.
- Op weg naar een geneeskunde inzake kindermishandeling; dertig jaar vertrouwensartsen.
- Kinderdoding, cijfers en werkelijkheid.