K4 Kindermishandeling


Logok4_klein     home | bureaudoelstelling | cv | kindermishandeling 'n visie | vroegsignalering | onderzoek | publicaties | blogs ster| |links | contact | bestellen
Doelstellingen van K4

K4 Kindermishandeling biedt een methode voor vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie van kindermishandeling. Op elk niveau van uitvoering.
Bijzonder aan deze methodiek is dat zij erop gericht is 'aan het kind voorbij' te kijken om de aandacht op de eerste plaats op de ouders te richten.


Voor wie?

Deze methode is geschikt voor elkeen die professioneel met kinderen te maken heeft. De methode kan op elk niveau van deskundigheid worden gebruikt en toegepast om verantwoorde vervolgstappen te plannen ter voorkoming van mogelijke (verdere) kindermishandeling.
Zij is geschikt voor leerkrachten, politie, kinderartsen, AMK-medewerkers, maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, consultatiebureau, huisartsen, vertrouwensartsen, BJZ, enzovoorts.
Voor elke beroepsgroep kunnen cursussen en trainingen 'op maat' worden aangeboden.

'K4' heeft betrekking op de vier belangrijkste functies voor opsporing, onderzoek en verwijzing van kindermishandeling:


Doelstellingen van K4 zijn het ontwikkelen van expertise op deze gebieden en het implementeren ervan ten behoeve van:


Voorbeelden zijn: